พานาโซนิค บริจาคเตียงผู้ป่วยเพื่อโรงพยาบาล

ช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยในการรักษา เดินหน้าจัดกิจกรรม บริจาคเตียงผู้ป่วยเพื่อโรงพยาบาล” ภายใต้โครงการพานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares) ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เตียงไฟฟ้า ที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 65 เตียง มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในอนาคต

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “การขาดแคลนเตียงผู้ป่วยถือเป็นปัญหาสำคัญที่หลายโรงพยาบาลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก รวมถึงปัญหาการเสื่อมสภาพของเตียงจากอายุการใช้งาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษา และยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พานาโซนิค จึงได้จัดกิจกรรม “บริจาคเตียงผู้ป่วยเพื่อโรงพยาบาล” ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เตียงไฟฟ้า พานาโซนิค ที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า รุ่น อาร์เอส (Panasonic RS) ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ป่วย พื้นผิวทำจากเรซินทำให้มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการทำความสะอาด โดยมอบทั้งสิ้นจำนวน 65 เตียง มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการลดภาระการดูแลผู้ป่วย รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเตียงจากการชำรุด อีกทั้งเพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)” ซึ่งกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมไทย ในการตอบแทนชุมชนในประเทศไทย และเพื่อตอกย้ำถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจ For the Wellbeing of People, Society and the Planet ที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs)

พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า“โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟู และให้บริการด้านกายอุปกรณ์แบบครบวงจรแก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 319 เตียง เพราะปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรและอีกส่วนหนึ่งคือการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย อันเนื่องมาจากเตียงผู้ป่วยเดิมเกิดความชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน อีกทั้งบางเตียงเป็นเตียงรุ่นเก่าที่ใช้การปรับระดับด้วยการหมุนมือจึงไม่สะดวกต่อการดูแลผู้ป่วยบางประเภท และยากต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

โดยการมอบเตียงผู้ป่วยจากพานาโซนิคในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ให้สามารถทำหัตถการได้สะดวก ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงให้ดูแลตัวเองได้ ลดภาระการดูแลจากญาติ ซึ่งเตียงดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้กับตึกอายุรวัฒน์ ตึกผู้ป่วยอัมพาต แผนกไตเทียม และแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งหลังจากการรักษาที่โรงพยาบาล ยังต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องแต่มีการขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์และการเข้าถึงของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล ด้วยการช่วยเหลือเตียงผู้ป่วยจากพานาโซนิคในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนเตียงสำหรับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และกลุ่มการรักษาดูแลแบบประคับประคอง ได้รับการหมุนเวียนเพื่อการใช้ประโยชน์ และทำให้การดูแลจากญาติผู้ป่วยทำได้สะดวกขึ้น ซึ่งเตียงดังกล่าวจะถูกจัดสรรและหมุนเวียนเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการต่อเนื่องไป”

สำหรับกิจกรรม “บริจาคเตียงผู้ป่วยเพื่อโรงพยาบาล” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เตียงไฟฟ้าพานาโซนิค  ที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า รุ่น อาร์เอส (Panasonic RS) จำนวน 55 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10 เตียงโดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here