เอปสันมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

ในโครงการระบายบนดิน สะพายบนดอย

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท พร้อมถุงใส่หนังสือที่ผลิตจากป้ายไวนิลรีไซเคิลให้กับนางอรวรรณ รัตนาชิราสุทธิ์ ประธานมูลนิธิเรนโบว์แลนด์บริการชุมชน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านทุนการศึกษา และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในด้านอาหารและสุขอนามัย และเป็นกำลังใจให้กับอาสา สมัครที่ดูแลเด็กลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ระบายบนดิน สะพายบนดอย” ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เอปสัน ประเทศไทยจัดขึ้น โดยมุ่งลดปริมาณขยะจากการอุปโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสในด้านการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน พันธมิตรคู่ค้า และสื่อมวลชน ในการออกแบบลายที่นำไปพิมพ์บนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ใช้แล้วตามหน้าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ด้วยเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาของเอปสัน รุ่น SureColor S-Series ที่ใช้หมึก Ultrachrome GS3 ซึ่งปราศจากกลิ่นและไร้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะนำไปรีไซเคิลเป็นถุงใส่หนังสือเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่อำเภอออมก๋อยต่อไป