พานาโซนิคร่วมกับไทเซอิและสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม

สนับสนุนระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ฮิซาคาสึ มาเดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คอนเนค มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ บริษัท ไทยเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายนาโอฮิโตะ โอบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.จักรพันธ์ สุทิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศพานาโซนิคเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศให้แก่โรงรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน อาทิ โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนสวนลุมพินี โดยมีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเศรษฐมานิต ชั้น 15 อาคารสรรพศาสตร์วิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีมอบ ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศพานาโซนิค อาทิ เครื่องสร้างอนุภาค nanoe™X แบบติดเพดาน รุ่น FV-15CSD1T จำนวน 10 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic ที่มีเทคโนโลยี nanoe™X รุ่น CS/CU-XKU24XKT จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ทางพานาโซนิคยังได้มีการอธิบายถึงการทำงานและความสามารถของเทคโนโลยี nanoe™X จากพานาโซนิคเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทางพานาโซนิคได้พัฒนามาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน โดยมีคุณธีรเดช มุ่งโอภาส ผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here