โปรโมชั่น STAGE-ULTRA HD 2 & STAGE-ULTRA HD 3

STAGE-ULTRA HD 2  พิเศษ 59,900.- (ปกติ 115,000.-)
STAGE-ULTRA HD 3  พิเศษ 75,900.- (ปกติ 136,000.-)


ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองฟังได้ที่ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าเครื่องเสียงชั้นนำทั่วไป และที่ โชว์รูม บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร. 02-256-0020

https://www.mahajak.com

https://bit.ly/3785SR7