3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 เฟ้นหาช่างภาพเยาวชนรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือสู่มืออาชีพ

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) ที่บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อยอดโครงการอบรมถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่ 2

หลังจากโครงการแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ถ่ายภาพให้แก่นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกปรือฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากมายหลายท่าน รวมทั้งโอกาสในการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายหลังจบโครงการอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัรฑ์ดิจิตอล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp เป็นโครงการที่โซนี่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตุถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมถ่ายภาพให้เติบโตอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ และเปิดโอกาสให้ช่างภาพรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดสู่มืออาชีพต่อไป ดังนั้น จากความสำเร็จอย่างดียิ่งของโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษากว่า 350 คนจากสถาบันการศึกษา 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทางโซนี่จึงได้เดินหน้าจัดโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ต่อเนื่องในปีนี้ โดยยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านการถ่ายภาพได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จากวิทยากรซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือ และสนับสนุนจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยในปีนี้ โซนี่ยังได้เปิดโอกาสเพิ่มเติมให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่นอกเหนือจาก 14 มหาวิทยาลัยในโครงการ ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และรับการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 4 คน ขณะเดียวกัน โซนี่พร้อมนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีที่สุดของกล้องมิเรอร์เลสแบบฟลูเฟรม รวมถึงเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ในการฝึกฝนในกิจกรรมอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์ที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไป”

ทางด้านนายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในการจัดโครงการ3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019  ครั้งนี้ว่า “ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงมีความยินดีที่โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดีจากทางบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง 14 สถาบัน ในปีที่2นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาการอบรม เริ่มตั้งแต่การเข้าไปRoadshowแนะนำโครงการฯ จนกระทั่งเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้กับวิชาชีพของตนเองได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการคัดเลือกผลงานของปีนี้จึงเปิดโอกาสกว้างให้กับนิสิต นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ โดยมีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศคอยให้ความรู้ คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมในแคมป์แล้ว ทุกคนจะได้เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดหมายหนึ่งของศิลปินที่ตั้งความหวังไว้ว่าจะได้มีโอกาสมาจัดแสดงงานที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิต ทางโครงการก็ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกคน ลองเปิดโอกาสให้กับตนเองในการส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกเพื่อสานฝันให้กลายเป็นความจริง ”

การจัดโครงการ 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 14 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

7. มหาวิทยาลัยรังสิต

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตารางกิจกรรมในโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 โดยสังเขป มีดังนี้

•        เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน 2562 เดินสายแนะนำโครงการที่สถาบันการศึกษา(Roadshow) และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งประกวดภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เปิดรับภาพประกวด ของกิจกรรมในรอบOpen Challenge

•        วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสถาบันละ 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน รวมทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีก 4 ท่าน รวมทั้งหมด 46 ท่าน

•        วันที่ 12 มกราคม 2563 ผู้ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพภาพจากวิทยากร และเรียนรู้การใช้งานกล้องมิลเลอร์เลสฟูลเฟรมของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง

•        วันที่ 16-19 มกราคม 2563 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Sony x 3Krung Alpha University Camp 2019” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี

•        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2019” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3-4

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้องมิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้ว ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรใบรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้ว ยังจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนี่ ดังนี้

หมวด Landscape & Travel Photo

รางวัลชนะเลิศ Sony Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Sony APSC Mirrorless รุ่น ILCE-6400L มูลค่า 36,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Sony Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ  จำนวน 3 รางวัล

หมวด Street Photo

รางวัลชนะเลิศ Sony Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Sony Premium Compact Camera รุ่น DSC-RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Sony Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ  จำนวน 3 รางวัล

หมวด Creative

รางวัลชนะเลิศ Sony Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Sony Ultra Compact Camera รุ่น DSC-RX0M2 มูลค่า 21,990 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Sony Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ  จำนวน 3 รางวัล

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองในนิทรรศการภาพถ่าย 3 Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นภายหลังสิ้นสุดโครงการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจโครงการ ฯ สามารถอ่านรายละเอียด และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเพิ่มเติมได้ทางhttps://www.sony.co.th/microsite/alphauniversitycamp/  และ Facebook : 3KrungxSonyAlphaUniversityCamp