Tellurium Q

Silver Diamond ศิลปะชั้นสูงในสายสัญญาณ

            นี่คือครั้งแรกในการทดสอบใช้งานครบทั้งซีรีส์ของสาย Tellurium Q Silver Diamond แบบไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นมาเจือปนเลย สายสัญญาณ ทั้งชุดดังกล่าว มีทั้งสายไฟ AC สาย RCA สายลำโพง ครบเซ็ต ซึ่งต้องเรียนว่า ผมเคยทดสอบสายนำสัญญาณ TQ มาแล้วในระดับกลางหลายรุ่น ให้ความรู้สึก ที่แปลกแตกต่างกับสายในท้องตลาดแทบทั้งหมดเลยละครับ

            เพราะ ในเรื่อง วัสดุ ฉนวน กรรมวิธีรีดสายเรียงเส้นภายใน เราต้องบอกว่า เกิดจากการศึกษา ของวิศวกร ของ TQ ที่เขาจะเรียนรู้จากจุดอ่อนของสายสัญญาณก่อนว่า อะไรคือปัญหา และต้องฆ่าตัดตอนปัญหา ก่อนผลิตมันขึ้นมาได้อย่างไร

            เพราะถึงที่สุดแล้ว การใช้สายนำสัญญาณต่างๆ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องต่อเครื่อง เครื่องต่อลำโพง และจากไฟ AC มายังระบบเครื่องเสียงนั้น หน้าที่ที่แท้จริงก็คือ ต้องทำให้บรรดาสายสัญญาณทั้งมวล สามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างเที่ยงตรงและไม่มี effect ใดๆ ที่จะเป็นผลเสียกับระบบเสียง

            ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมความถี่ให้ดูตื่นตาตื่นใจ (หู) หรือได้มาอย่าง แล้วเสียไปอีกอย่าง เป็นเหตุให้คนเล่นเครื่องเสียงก็ต้องเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้สิ้นสุด เพราะสายสัญญาณจำนวนหนึ่งนั้น ก็เป็นการ ปรุง หรือตกแต่งเสียง

            เหตุผลที่ทำให้สายเคเบิล Tellurium Q เป็นที่กล่าวขวัญถึงในเรื่องของประสิทธิภาพ และได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย นั่นคือ หลักการที่ทีมวิศวกรของ Tellurium ได้โฟกัสมาตั้งแต่ต้น ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของการทำสายสัญญาณ นั่นคือปัญหาของเสียงอันเกิดจาก Phase Distortion (ผิดเพี้ยนทางเฟส)

            และปัญหานี้เกิดขึ้นในสายเคเบิลทุกประเภท เหตุผลก็คือ บรรดาวัสดุต่างๆ ไม่เพียงสายเคเบิล แต่วัสดุใดๆ ที่สัญญาณต้องส่งผ่าน มักจะทำตัวเป็น Electronic Filter และลดทอนคุณภาพของเสียงไปโดยธรรมชาติของสายสัญญาณ

            ทั้งนี้เพราะ Electronic Filter คือ โครงข่ายของระบบอีเล็คทรอนิกส์ทั้งหลายที่จะเปลี่ยน แอมปลิจูด และหรือ Phase Characteristics (เฟสที่ผิดทำให้แสดงผลบุคลิกของสัญญาณขึ้นมา) ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความถี่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของสัญญาณต้นฉบับ

            และนี่เป็นที่มาของการค้นคว้าและวิจัยถึงวัสดุที่นำมาใช้ TQ ทดลองใช้ทั้งทองแดงตกผลึกไร้การปนเปื้อนทางเคมี วัสดุเงินบริสุทธิ์ และ Connector โลหะเคลือบ โดยผ่านการทำ Blind Test ปรากฏว่าทดลองทดสอบวัสดุต่างๆ เพื่อลดปัญหาอันเกิดจาก Electronic Filter (หรือการทำตัวเป็นฟิลเตอร์กรองสัญญาณของสาย) ก็ยิ่งได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิต

            และการใช้สายสัญญาณแบบถัก ที่ออกแบบใหม่ทั้งวัสดุ และกระบวนการทางเรขาคณิต ทุกขั้นตอนล้วนมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเชื่อมโลหะ หรือแม้แต่ชนิดของโลหะที่ใช้ในการเคลือบ Connector เหล่านั้น

            วัสดุ เงิน ทองแดง บริสุทธิ์ ที่นำมาใช้ไม่เพียงแต่ดีเลิศ แต่การถักทอด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดี รวมถึงค่าทางเทคนิคของการส่งผ่านสัญญาณก็ต้องลงตัว และเสมอสมานกับวัสดุฉนวนชั้นดี ก็จะทำให้เราได้คุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด เที่ยงตรงที่สุดได้อย่างแท้จริง

            ผมได้ทำการทดสอบ สายสัญญาณดังต่อไปนี้ (เครื่องและลำโพง Reference แจ้งไว้ในบทความช่วง Test Report)

            1. สายลำโพง Silver Diamond เป็นสายเคเบิลที่ทีมวิศวกร TQ มีความมั่นใจ ในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติ โดยลดค่าผิดเพี้ยนทางเฟสได้อย่างหมดจดมากกว่าที่เคยเป็นมา

            ในเมื่อบรรดาสายเคเบิลล้วนแต่เป็น Electronic Filter (ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลของผู้ผลิตใดก็ตาม) เมื่อเป็นฟิลเตอร์แล้ว สายเคเบิลย่อมทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของ Phase ซึ่งมีผลต่อสัญญาณเสียง

            งานวิจัยและพัฒนาของ Tellurium Q จึงมุ่งมั่นที่จะหาสายลำโพงที่มีคุณสมบัติฟิลเตอร์ ในลักษณะ Neutral นั่นคือ ทำให้สายลำโพง Silver Diamond ให้สัญญาณเสียงที่ปลอดโปร่ง และมีความเป็นกลาง ให้เสียงเป็นธรรมชาติมากที่สุด

            ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับสายลำโพงรุ่นใหม่นี้กับ รุ่นเดิม คือ Black Diamond (ซึ่งได้รางวัล สายเคเบิลยอดเยี่ยมแห่งปี จากหลายสถาบัน) สาย Silver Diamond ยังมีคุณสมบัติที่ยกระดับเหนือกว่า ทั้งในแง่เสียงเบสที่ชัดเจนกว่า รายละเอียดมากขึ้น เสียงสูงที่ฉ่ำกว่า และมวลเสียงที่ดีกว่าจนยากจะบรรยายได้จริงๆ

            ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดง่ายขึ้น คือ คุณสมบัติสาย Black Diamond ให้เสียงชัดเจนราวกับภาพระดับ High Definition แต่สาย Silver Diamond ให้เสียงที่มีรายละเอียดระดับ 4K Ultra ชัดเจนราวกับภาพสามมิติ ประมาณนั้นเลยทีเดียวครับ

            โครงสร้างสุดยอดมากครับ ตัวนำเส้นบวก ลบ แยกจากกัน ทำให้การห่อหุ้มมีขนาดกว้างตรงช่วงกลางถึง 4 เซ็นติเมตร! เลยทีเดียว หัวต่อเป็นแบบก้ามปูชุบเงินอย่างหนาดูเข้มขลังมาก สายลำโพงชุดนี้ ราคาชุดละ 245,000 บาท

         2. สายต่อเชื่อม RCA รุ่น Silver Diamond ถูกออกแบบและผลิตออกจำหน่าย หลังจากความสำเร็จของสายลำโพง Silver Diamond เพื่อประกาศถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Tellurium Q ออกแบบอย่างครบวงจร

            ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ในสายเคเบิลตระกูล Tellurium Q แต่จากการทดลองใช้ในเวลาไม่นาน ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า สาย RCA รุ่น Silver Diamond อยู่ในระดับสาย Interconnect ระดับอ้างอิง เหมาะกับนักเล่นเครื่องเสียงที่จริงจัง ต้องการรายละเอียดทุกย่านความถี่ และเสียงที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติจริงๆ ครับ ขนาดความยาวสาย 1 เมตร หัวต่อชุบเงินแบบที่สามารถหมุนเกลียวล็อคได้เพราะขั้วด้านในบากร่องแบบเทอร์ไบน์ สาย RCA Tellurium Q Silver Diamond มีราคาชุดละ 105,000 บาท

     3. สายไฟ Main Power Cable รุ่น Silver Diamond เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายในตระกูลสายเคเบิล Silver Diamond เป็นสายไฟที่ให้ความอัศจรรย์กับระบบเสียงของคุณ เช่นเดียวกับสายเคเบิลอื่นๆ ของ Tellurium Q

            เหตุผลก็คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคว้า และวิจัยจากทีมวิศวกรมายาวนานมาก สายไฟ Silver Diamond จึงให้ความเป็นดนตรีที่ยอดเยี่ยมเกินบรรยาย จากการเป็นสายที่ปลอดจากสัญญาณกวน ตามหลักการออกแบบที่ Tellurium Q มุ่งโฟกัสแต่แรกเริ่ม

            ผมเชื่อว่าแค่การบอกเล่านี้ย่อมไร้ความหมาย จนกว่าคุณจะได้สดับรับฟังเสียงจากอุปกรณ์ที่ใช้สายไฟนี้ด้วยตัวคุณเอง

            โครงสร้าง การห่อหุ้มดูคลาสสิกดูดีมาก ความยาว 2 เมตร หัวท้ายเป็นหัวต่อของFurutech F-11-N1 (R) ที่มีคุณภาพระดับไฮเอนด์คู่ควรกันและกัน สายไฟ AC Power Cable Tellurium Q Silver Diamond ราคา 120,000 บาท

            อย่าเพิ่งคิดว่า แพง หรือถูก เมื่อได้ใช้งานมันแล้ว คุณจะยอมรับว่า เป็นสายราคาสูง แต่ ความสุดยอดของมัน จะเป็นคำตอบในทุกคำถามเลยครับ

On test

   ผมได้รับสาย Tellurium Q ทั้งซีรีส์ ของ Silver Diamond ทั้งสายไฟ สายลำโพง สายนำสัญญาณ RCA โดยมาใช้ร่วมกับ Sugden Master Class รุ่นลิมิเต็ดเอ็ดดิชั่น หน้าสีน้ำเงิน เป็นอินทิเกรเต็ดคลาส A และสลับการใช้เครื่องเล่นซีดี สองเครื่อง คือ Denon DCD-1520 และ KRELL KAV-250CD ผ่านภาค DAC ของ MAD M-51 ดังนั้นช่วงต่อสาย RCA ก็คือจากช่องอนาล็อก M-51 ไปยัง Sugden และสายไฟ ก็ใช้กับอินทิเกรเต็ดโดยตรง

            สายลำโพงเชื่อมต่อไปยังลำโพง ที่สลับกันสองคู่คือ Harbeth Monitor 30.2 และ P3ESR รุ่นฉลองครบรอบ 40 ปี

            สายสัญญาณ ต้องมีระยะการเบิร์น ไหม? สำหรับผม สายสัญญาณ มีระยะการเบิร์นไม่นานนัก เพราะตัวนำสายจะเรียงทิศทางโมเลกุลไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแค่ระยะไม่กี่นาที แต่จะเบิร์นไปพร้อมซิสเต็มก็จะดีที่สุด คุณจะได้รับฟังการเปลี่ยนแปลงไปด้วยในแต่ละช่วงระยะเวลา

            สาย Tellurium Q Silver Diamond ทั้งชุดผมนำมาเบิร์นพร้อมลำโพงไปเรื่อยๆ เมื่อลำโพงเบิร์นได้ 100 ชั่วโมง สายก็ได้เบิร์น หนึ่งร้อยชั่วโมงเช่นกัน

            ผมมีวิธีการทดสอบสายชุดนี้ หลังจากเบิร์นทั้งชุดไปกับซิสเต็มเครื่องเสียงและลำโพงครบ 150 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นก็จะทดสอบเดี่ยว สายไฟ กับแอมป์ Sugden จึงเปลี่ยนด้วยการเอาสายลำโพง และสายอาร์ซีเอออกไปใช้ เฉพาะสายไฟ AC Silver Diamond เส้นเดียวก่อน

            ผมได้ใช้สายต่อระหว่างเครื่องอาร์ซีเอ และสายลำโพงของแบรนด์อื่นซึ่งมีระดับราคาใกล้เคียงกัน แล้วลองใช้งานเฉพาะสายไฟ AC TQ Silver Diamond ดูก่อนว่าผลจะเป็นอย่างไร

            เพื่อให้เกิดความประจักษ์ชัดว่าสายไฟ TQ Silver Diamond แสดงผลอะไรบ้าง

            จากนั้นขั้นที่สอง ใส่สาย RCA ของ TQ Silver Diamond ทดลองฟังไปจนได้ผลลัพธ์

            ขั้นสุดท้ายเพิ่มสายลำโพง TQ Silver Diamond ให้ครบทั้งเซ็ต

ทำให้ผมได้ผลสรุปที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

            เรื่องที่ทุกท่านควรทราบคือ สายเคเบิลของ Tellurium Q นั้น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ นั่นคือ ต้องใช้งานเปิดฟังเพลงไปสัก 3 – 4 แทรค หรือผ่านไปสักหนึ่งอัลบั้มในระยะเวลา15-30 นาทีโดยเฉลี่ย จึงจะได้ฟังเสียงอันยอดเยี่ยมของมัน ปรากฏการณ์นี้ จะเป็นทั้งสายไฟเอซี สายไฟ สายลำโพง

            สายไฟ TQ Silver Diamond  ให้ความโอ่อ่าของเสียง ความเปิดโปร่ง พลังอัดฉีดเสียงเพิ่มขึ้น รูปวงดนตรีสวยงามมากๆ เปรียบเทียบสายในเร้นจ์ราคาเดียวกัน ต้องถือว่า ศักยภาพด้านความเปิดของเสียง พลังอันเต็มอิ่ม ความต่อเนื่องย่านความถี่ของ สายไฟเอซี Silver Diamond เหนือกว่า ครับ

            สายนำสัญญาณ RCA ของ TQ Silver Diamond อันนี้ ต้องบอกว่า เสียงโดยรวม มีจุดเด่นด้านสว่างกระจ่าง รายละเอียดหยุมหยิม ครบถ้วนมากขึ้น สิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินจากสายRCA ระดับนี้ก็คือ ความสวยงามของตัวโน้ตดนตรี ที่มีรายละเอียดและฮาร์โมนิค สวยงามมากครับ

            สำหรับสายลำโพง TQ Silver Diamond อันนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าทึ่งมากครับ ตอนฟังแรกๆ จะได้ความเปิดกว้าง สว่าง เหมือนเราตัดเอาความมัวมนออกไป และฟังไปอีกสักระยะ เสียงที่ได้ประดุจล้างเอาความสากเสี้ยนในช่วงเสียงกลาง เสียงร้องสลายไปจนสิ้นเลย

            สายทุกเส้นของ TQ Silver Diamond นั้น จะไม่ใช่สายแบบ ต่อเข้าระบบปุ๊บ ตื่นเต้นเหมือนมี ”ผีสิง” ปั๊บ นะครับ

            ขอบอกให้รับทราบไว้เลย มันไม่ใช่สายประเภท ย้อมความถี่ หรือไปดึงย่านความถี่ใดความถี่หนึ่งให้วิ่งเร็วขึ้นกว่าปกติ อันนี้เป็นกลเม็ดของสายนำสัญญาณบางประเภทซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นกันเสียเหลือเกิน

            แต่พอฟังไปนานเข้าจะรู้สึกว่าความสว่างของเสียงนั้นเต็มไปด้วยสากเสี้ยนน่ารำคาญและทิ่มแทงรูหูไม่รู้จักจบสิ้น (อันนี้มีในตลาดทั่วไปแยะมากครับ) การฟังสายสัญญาณ จึง ต้องเข้าขั้นพิเคราะห์ดีๆ  ไม่ใช่เป็น “กระต่ายตื่นตูมความถี่” ที่ สายมันช่วยยกขึ้น

            ความตื่นตาตื่นใจ ของสาย ในการทดลองฟัง ถ้าเกิดมี จะต้องได้ศักยภาพ หรือ Performance โดยรวมครับท่าน เมื่อขึ้นต้องขึ้นทุกความถี่ ดี ต้องดี ทุกฮาร์โมนิค และชิ้นดนตรี นั่นละครับใช่

            ประเภทที่ใส่แล้วแหลมใสปรี๊ด น่าตื่นเต้น กลางพุ่งมา ให้รู้สึกแจ่มชัด และเบส มหึมาในทันที พวกนี้ น่ากลัวครับว่า จะเป็นสาย “แต่งเสียง”

            อะไรที่มันปรุงแต่ง ย่อมไม่นานวัน ก็จะจืดจางในเวลาอันไม่นาน พร้อมกระเป๋าสตางค์ที่พร่องโดยมิบังควร นั่นละครับคือสิ่งที่ผมได้มาจากประสบการณ์ที่จะบ่งชี้ และแชร์กับทุกท่านเสมอมา

            เป็นจริงดังที่ วิศวกร ของ Tellurium Q กล่าวว่าโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงประเภทลำโพงมักต้องเปิดอุ่นเครื่องก่อน โดยใช้เวลาสักระยะ แต่สายเคเบิล Silver Diamond เป็นสายเคเบิลที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ต้องผ่านการใช้งานหลายชั่วโมง ก่อนจะให้ประสิทธิภาพเต็มที่จริงๆ และเราก็จะประจักษ์เช่นนั้น

            ฟังไปเรื่อยๆ ครับ มันให้อะไรเรา อย่างเพิ่ง ตื่นเต้น

            จบหนึ่งอัลบั้มแล้ว ลองถอดสาย Tellurium Q ออกดู ทีนี้ ละครับ จะนั่งไม่ติดที่ กระวนกระวาย ว่า “ความสมบูรณ์เสียง เมื่อตะกี้ มันหายไปไหนหมด อ่ะ”

            ผมทดสอบสาย Tellurium Q Silver Diamond รวมกันครบทุกเส้น พร้อมกัน ทั้งสายไฟ สาย RCA สายลำโพง ผมอาจพูดได้เลยว่าการฟังครั้งนี้มันเหมือนกับเราได้ เสียงที่ “ปลดโซ่ พันธนาการ” ออก เสียงที่เคยมัวมนเหมือนม่านหมอกจางๆ ถูก Clear จนกระจ่างสว่างใจ รายละเอียดของย่านความถี่ทั้งหมดกระจ่างมาก แบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย

            โทนัลบาลานซ์ ความสว่างของทุกย่านความถี่ดูครบครันขึ้นมาทั้งหมด แบคกราวด์น้อยซ์ ที่เป็นตัวรบกวนทั้งหลายถูกสลัดหายไป โอ้…ความชุ่มฉ่ำมีราชาติของเสียงดนตรี มันสวยงามขึ้นอย่างเต็มที่ หลักการ Phase Distortion (ผิดเพี้ยนทางเฟส) ที่ทาง TQ วางไว้ ถือเป็น ความแท้จริงที่เดินทางมาถึงหูเรา ได้จริงในที่สุด

            ผมรู้สึกเลยว่า Harbeth Monitor 30.2 และ P3ESR ที่ผมฟังอยู่ทุกวันนั้นมันมีดนตรีที่เพลิดแพร้วพลิ้วไสวสวยงามยิ่งกว่าที่คาดคิดอีกเยอะเหลือเกิน

            พอครบสองอาทิตย์ ผมทำใจกล้าๆ จัดการ ค่อยๆ ถอดสายจาก Tellurium Q Silver Diamond ออกไปทั้งหมด กลับไปสู่ความเดิม ของสายที่ใช้เป็นมาตรฐาน โอ้โฮ ทำใจไม่ไหว จริงๆ ความงดงาม ความบาลานซ์ของเสียงดนตรี ฮาร์โมนิกที่อิ่มละมุนละไม รายละเอียดความสะอาดสูญหายไปมากจนน่าตกใจ!

            นี่ละครับมนต์เสน่ห์ ของ Tellurium Q Silver Diamond ที่ บอกให้รู้ว่า การเป็นสายที่ใช้ตัวนำชั้นดี ขั้วต่อที่หรูหราคงยังไม่พอ ถ้าจัดการความถูกต้องทางเฟสเสียงไม่ได้

            Tellurium Q ทุกรุ่นจะเดินทางในแนวคุม Phase Distrotion ได้ดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะ การยกระดับขึ้นมาที่สายรุ่นใหม่

            Silver Diamond คือที่สุดของที่สุดจริงๆ ครับ ใครที่เล่นซิสเต็มระดับไฮเอนด์ น่าจะต้องลองฟัง สักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณละครับ

            ผมทดสอบแล้วด้วยความรู้สึกเป็นสุขใจ ตลอดเกือบหนึ่งเดือนมานี้ทุกวัน มีความรู้สึกว่า นี่ละ ใช่เลย

            เป็นสายเคเบิลทั้งชุดที่ให้เสียงที่เป็น “ธรรมชาติ” อย่างที่สุด อันเป็นจุดเด่นที่ผมประทับใจมาก คุณสมบัติด้านอื่นก็โดดเด่นทั้งไดนามิค การขยายเร้นจ์ในยามแผ่วเบา ให้เสียงที่ละมุนละไมน่าฟัง ดื่มด่ำถึงความรู้สึกเบื้องลึกของดนตรี เข้าถึงความสมจริงของเสียงจากเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นโปร่งสะอาดในระดับที่ ในชีวิตเราไม่ค่อยได้พบเจอ

            Tellurium Q Silver Diamond นั้นควรยกให้เป็นศิลปะชั้นสูงในสายสัญญาณ อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับ ควรหาโอกาสทดลองฟังสัก หนึ่งชั่วโมง คำตอบจะเกิดขึ้นเองครับ ผม ยืนยัน!

หมายเหตุ***

สายลำโพง Tellurium Q Silver Diamond มีส่วนลดหน้าร้าน 15%

 ติดต่อขอทดลองฟังได้ที่ Sound Box ชั้น 3 ฟอร์จูนทาวน์

สอบถามได้ที่  Sound Box อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3

คุณโจ้ : 089-920-8297

ธงชัย : 092-890-4660, Line ID : tsoundbox

คมสัน : 093-465-6693, Line ID kkoakung

Facebook เพจ : https://www.facebook.com/soundboxthailand/?ref=bookmarks