ZENSONICE REVEALER

เปิดเผยอิมเมจ และซาวนด์สเตจแบบสุดทาง

           อีกครั้งที่ผมได้มีโอกาสทดลองใช้งานอุปกรณ์เสริมเสียงของ Zensonice ที่มาในรูปตัวคั่นเส้นทางเชื่อมต่อสัญญาณ Unbalance แบบ RCA ในชื่อ Revealer ที่มีความหมายว่า ความเปิดกว้างสู่ความสมจริง

            ในหลักการทั่วไปแล้ว ผมไม่ค่อยเห็นด้วยว่า ถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ แล้วเข้าไปปรุงเสียงต้นทางหรือเสียงจากเครื่องให้ “บุคลิกเปลี่ยนไปและเบี่ยงเบนจากเดิม” แต่สำหรับการใช้ Revealer เป็นเสมือนช่วงต่อของสาย RCA ของเรานั้น เท่ากับเปลี่ยนสาย RCA เส้นใหม่ ที่มีผลต่อ Image และ Sound Stage จึงน่าสนใจใคร่ทดลองเป็นอย่างมาก

            ตัวคั่นหรือตัวต่อที่ชื่อ Revealer ของ Zensonice นี้ จะออกแบบมาเพื่อให้คุณต่อเข้ากับปลายทางของสาย RCA ให้เป็นขาออก เช่นจากซีดีไปเข้าแอมป์ จากปรี ไปเข้าเพาเวอร์ ปลายทางสุดท้ายคือใช้ Revealer เป็นช่วงต่อก่อนเข้าปลายทางนั่นเองครับ

            เนื่องจากช่วงต่อของสายนำสัญญาณระยะสั้นอาร์ซีเอทูอาร์ซีเอ จำเป็นต้องออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้สัญญาณที่เราต้องการจริงๆ มีการออกแบบทางกระบวนการ พลศาสตร์ ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นโลหะ ร่วมกับขบวนการ Dielectric ในหลักด้านวัสดุศาสตร์ ก็เพื่อการถ่ายเทสัญญาณให้อยู่ในคาบเวลาที่เดินทางด้วยความเร่งคงที่

            สิ่งที่เราจะได้จากกระบวนการนี้ก็คือการเปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนในสัญญาณที่ส่งผ่านเข้ามาและสู่ขาออก โดยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายนำสัญญาณเดิมอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ไว้เบื้องต้นก่อนว่า “วิธีการส่งสัญญาณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”

            ผมอยากกล่าวหลังการทดสอบว่า เป็นเสมือนตัว เทอร์โบชาร์จ ของสายที่จะเข้าไปจัดระเบียบการเคลื่อนที่โมเลกุลในสายต่อ ให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนใครจะพอใจแค่ไหน มากหรือน้อย ก็อาจจะขึ้นกับระดับของซิสเต็มนั้นด้วย

            การทดสอบจะเล่นอยู่กับสาย RCA ในระดับ 10,000 – 20,000 บาท และไปสรุปกระบวนการที่สายเส้นละ 150 บาท สายดำแดง ที่แถมมากับเครื่อง ซึ่งจะมีทั้งซิสเต็มเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเล็ก ตามลำดับ

            ตัวต่ออาร์ซีเอ Zensonice Revealer ลักษณะเหมือนกระเปาะอ้วนๆ มีขนาดความยาว 10 นิ้ว ด้านหนึ่งเป็นอินพุตขาเข้ามีขั้วสำหรับเสียบต่อขั้วสาย RCA อีกด้านที่เป็นปลายสายคือขั้ว RCA ที่จะเชื่อมต่อปลายทาง จำไว้เสมอว่า มันคือปลายทางเสมอ เช่นต่อเข้าแอมป์ หรือจากปรีแอมป์ ไปเข้าเพาเวอร์แอมป์

ผลของการทดสอบใช้งาน

            เมื่อแรกต่อเข้าไป จะมีอาการ สะวิง สวาย แบบแปลกๆ กับซิสเต็มสักช่วง 1-2 นาที ทุกอย่างจะเชื่อมโยงความถี่กันสะเปะสะปะ ไม่เป็นชิ้นอัน เอาเป็นว่า แรกใช้งาน ทำใจไว้สักหนึ่งเพลง ที่คุณฟังเป็นเพลงแรก จากนั้นให้ย้อนกลับมาฟังใหม่ คราวนี้ก็จะได้บางสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบเสียงแต่เดิม นั่นคือโฟกัสของเสียงจะมาราวกับพรั่งพรู หลังจากอัดอั้นมานาน ว่าอย่างนั้นได้เลย ความไหลราบลื่นของเสียงน่าสนใจมาก

            สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างแน่ๆ คือ ไดเมนชั่น ของเสียง หมายถึงอิมเมจหรือจุดตำแหน่งชิ้นดนตรี มาเต็มขึ้น แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ เวทีเสียงมีทั้งกว้าง และมีส่วนลึก โดยเฉพาะกับจุดต่อจากเครื่องเล่น ไม่ว่าจะเป็นตัวสตรีมเมอร์  สัญญาณอนาล็อกขาออกของ DAC และเครื่องเล่นซีดี สู่อินทิเกรเต็ดแอมป์

            ทุกอย่างสว่างขึ้น ถ้าเปรียบว่าแต่เดิมเสียงมัวมนอึมครึมอยู่บ้างเล็กๆ น้อยๆ คุณจะปลดพันธนาการนั้นออกไป อันเนื่องจากสัญญาณที่ถูกควบคุมให้วิ่งตรงเข้าสู่เอาต์พุตอย่างรวดเร็วแม่นยำ และควบคุมการทำงานของโมเลกุลของสายให้คงที่อยู่ตลอดเวลา

            สำหรับส่วนตัวผมชอบเสียงที่ค่อนข้าง Clean มากขึ้น แม้ว่าบางส่วนจะเหมือนเราเข้าไปปรุงคุณภาพเสียงจากเดิมให้แปรเปลี่ยนไปบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดโค่นล้มบุคลิกเครื่องแต่ดั้งเดิม  ทว่าเป็นการเสริมให้จุดตำแหน่งชิ้นดนตรีเพิ่มขึ้น ฟังได้ถนัดถนี่ ลำโพงของเราที่ฟังประจำเหมือนจะได้ความถี่สะอาดเกลี้ยงเกลาจากต้นทางมากกว่าเดิม โดยเฉพาะปลายเสียงใสพลิ้วฟังสบายขึ้นอีกเป็นกองเลยครับ

            อีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอกับการใช้ Zensonice Revealer ก็คือ นอกจากเพิ่ม อิมเมจ เวทีเสียงกว้างลึกได้อย่างน่าสนใจแล้ว การเก็บแอมเบียนต์ในการบันทึกเสียงของสตูดิโอผู้บันทึกเพลง ก็ดูจะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยคืนมาตามสมควร เอาเป็นมันนำพาเราให้ก้าวเข้าไปจับต้องชิ้นดนตรี เสียงร้องได้กระจ่างมากขึ้นครับ

            ผมว่าคนที่ใช้สายแถมมากับเครื่อง หรือสายราคาไม่แพง อยากจะอัพเกรดเสียง เหมือนได้เปลี่ยนสาย RCA ใหม่ทั้งชุด ด้วยสนนราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท น่าจะลองพิจารณา Zensonice Revealer ดูครับ รวมทั้งท่านที่อยากเปลี่ยนสายต่อ RCA ที่ใช้อยู่แต่เดิมซึ่งซื้อมาใช้งานในงบไม่เกินสองหมื่นบาท นับว่าเจ้า Revealer จะสร้างภาพพจน์สเตอริโอ หรือ Image รวมถึงเวทีเสียงกว้างลึกเป็นเชิงชั้น อย่างน่าประทับใจทีเดียว

            เรียกว่ามันสามารถนำพาซิสเต็มเดิมของคุณ ให้ได้เปิดเผย อิมเมจ และซาวนด์สเตจ แบบสุดทางเลยเหมือนกัน ซึ่งอาจจะช่วย “ลดเพดานความอยาก” หรืออาการ “ คัน” อยากเปลี่ยนลำโพง เครื่องเสียง หรือสายสัญญาณต่างๆ ไปได้อย่างยาวนานพอดู

            สำหรับ Zensonice Revealer งานทดลองใหม่ชิ้นนี้ ผู้ผลิตแจ้งว่า ราคาในช่วงนี้ อยู่ที่ 8,444.- บาท และน่าจะทำออกมาได้แค่ 50 ชุด ไม่เกินนี้ อันเนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ หายากขึ้น ผู้ซัพพลายทั้งหลายดูจะติดขัดเรื่องวัตถุดิบ ในสถานการณ์โควิดกันมาก ดังนั้นหากสนใจ ก็ลองติดต่อ ทีม Zensonice Revealer ดูครับ ที่ คุณอัครเดช อรุณศิริวงศ์  โทร. 081-446-7141

            ของเสริมระบบเสียงแบบนี้ รู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่ คุ้มค่า ในช่วงเวลาที่เงินทองหายาก การจะปรับเปลี่ยนสิ่งใด จึงต้องคิดคำนวณรอบคอบแน่นอน มันย่อมจะเหมาะกับคนที่คำนึงเรื่องงบประมาณที่เหมาะสม ในทุกบาททุกสตางค์ และเมื่อปรับเสริมเข้าไปแล้ว ทำให้รู้ว่าระบบซิสเต็มของเรานั้น มันยังดีขึ้นได้อีก ถ้าเราเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่คนมองข้าม

            ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ ในงบเพียงแปดพันกว่าบาท ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็อยากให้พิจารณา Zensonice Revealer ดูครับ แล้วคุณอาจจะยิ้มออกกับคุณภาพเสียงที่ได้เพิ่มเติมอย่างคาดไม่ถึงก็ได้ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here