Smartphone Audio Benchmark (2)                        by: Tawatchai Meng

พวกเราอาจไม่คิดว่า การทดสอบคุณภาพเสียงโทรศัพท์มือถือจะจริงจังกันอะไรมากมาย อย่างมากก็แค่เปิดเพลงทดลองฟังจากลำโพงในตัว ผ่านหูฟัง ผ่านลำโพงทั้งมีสายและร้าสายก็น่าจะจบ แต่ความจริงแล้ว DXOMARK เขาจริงจังกับเรื่องนี้มาก จึงได้กำหนดเป็น DXOMARK Audio test protocol หรือเกณฑ์พิธีการทดสอบเสียง ขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิธีการทดสอบที่ครอบคลุมทุกด้านที่เชื่อถือได้และเป็นกลาง อันเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจสามารถนำไปอ้างอิงได้

การทดสอบจะแบ่งออกเป็นสองวิธีคือ

1 Objective Test หรือการทดสอบตามสภาพความเป็นจริง วิธีนี้จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทดสอบเหมือนกับการทดสอบเครื่องเสียงบ้าน เช่น ไมโครโฟน ลำโพง สภาพอคุสติกของห้อง ผลที่ได้จากการวัดได้อย่างไงก็ว่ากันตามนั้น หรือพูดง่าย ๆ คือ ใช้เครื่องมือวัดตามหลักการวิทยาศาสตร์ เช่น สเปกโตรมิเตอร์และเครื่องวัดระดับเสียง

2 Perceptual Test หรือการทดสอบจากการรับรู้ วิธีนี้พวกเราที่เล่นเครื่องเสียงจะรู้จักกันดี คือ วัดจากประสาทรับรู้ของคน โดยอาศัยทักษะและประสบการณ์ของเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง โดยปรกติแล้ว ประสาทรับรู้ของคนเราสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่ายตามอารมณ์และสภาพแวดล้อ แต่ทาง DXOMARK ให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่แพ้การทดสอบแบบ Objective Test คือ ผลการทดสอบจะต้องมีความสม่ำเสมอ นั่นคือ อุปกรณ์เดียวกัน ไม่ว่าจะทดสอบวันนี้ หนึ่งเดือนหรือหลาย ๆ ข้างหน้าจะต้องให้ผลเดียวกัน

(สำหรับหัวข้อต่าง ๆ ที่ทำการทดสอบของทั้งสองแบบนั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากตาราง)

การทดสอบจะเน้นทดสอบด้านการบันทึกเสียงและการเล่นกลับไฟล์เพลง (playback) เพื่อวัดประสิทธิภาพของไมค์บันทึกเสียงและลำโพงในตัวโทรศัพท์ โดยการเล่นกลับไฟล์เพลง (playback) นั้น จะใช้ลำโพงในตัวเท่านั้น ไม่มีการใช้ลำโพงภายนอกหรือหูฟัง การทดสอบโทรศัพท์หนึ่งเครื่องจะต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ ซี่งจะทำการทดสอบในแลปเสียงอันทันสมัยที่แยกย่อยออกเป็นกล่องเสียงที่มีการปรับอคุสติกโดยไม่ให้เกิดเสียงก้องและปิดกั้นเสียงจากภายนอก แล้วนำโทรศัพท์ไว้ในกล่องพร้อมกับไมโครโฟน แล้วทำการบันทึกเสียง นอกจากนี้ ยังมีการใช้ลำโพงเพื่อจำลองการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ แล้วทำการบันทึกเสียง

อีกห้องคือห้องฟัง ในห้องนี้จะวางลำโพงแบบต่าง ๆ รายล้อมโทรศัพท์หรือตัวคน แล้วสร้างสภาพแวดล้อมที่เลียนแบบธรรมชาติการใช้งานจริงซึ่งได้จากการไปบันทึกบนท้องถนนในโลกแห่งความเป็นจริง ในห้องฟังนี้ ยังใช้สำหรับการเปรียบเทียบโทรศัพท์สองเครื่องเพื่อวัดคะแนนจากผลการทดสอบ

จะเห็นว่า การทดสอบสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้ไม่ได้น้อยหน้ากว่าการทดสอบเครื่องเสียงเลย แม้จะเป็นเครื่องมือตัวเล็ก ๆ ก็ตาม แต่เนื่องจากเราใช้โทรศัพท์ทำแทบหน้าที่ ทั้งถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น ดังนั้น คุณภาพเสียงจึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าคุณภาพของกล้องถ่ายรูป และจากการทดสอบล่าสุดของ DXOMARK นั้น สมาร์ทโฟนที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดก็คือ Huawei Mate 20 X ด้วยการเฉือนชนะ iPhone XS Max ไป 1 คะแนน

ที่มา Choaphraya Forum

ภาพจากอินเทอร์เน็ต ลิขสิทธิภาพเป็นของเจ้าของภาพนั้นๆ

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here