ความเชื่อ กับความจริง อาจจะคนละสิ่งกัน

            การใช้ชีวิตของคนเรา ในหลายหลากเรื่องราว มีหลักคิดที่ทั้งคล้ายและแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ตรรกะ คือหลักแห่งความคิดที่รองรับด้วยเหตุและผล จะเป็นแนวทางที่ทำให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่น

            อย่างไรก็ตาม การคิดแบบมีเหตุผล หรือคำว่า “คิดอย่างมีตรรกะ” ทว่า ตรรกะของแต่ละคนแตกต่างกันไปก็ได้

            ในการเล่นเครื่องเสียง มีทั้ง รูปธรรม (เครื่อง ลำโพง เสียงที่ได้ยิน) นามธรรม (ความไพเราะ ความอิ่มเอิบ ความแห้งแล้ง)

            การฟังเครื่องเสียง หรือการฟังดนตรี จากเครื่องเสียง จึงควบคู่กันไป ทั้งเทคโนโลยี และ ศิลปะ รายละเอียดยิบย่อย ลึกเร้น หลายอย่างก็ยากเกินกว่าคำอธิบายอย่างมีตรรกะ

           เช่น เครื่องเสียง ระบบทีวี สตรีมมิ่ง ใดๆ ก็ตาม มักอำนวยความสะดวกผู้ใช้ด้วยการออกแบบ รีโมตคอนโทรลไร้สาย ทำงานด้วยคลื่นอินฟราเรด หรือคลื่นวิทยุมาให้ใช้งานกับเครื่องเสียง

           ความรู้สึกสัมผัสของบางคน เห็นว่า รีโมต เป็น “ส่วนเกิน” ที่อาจมีผลต่อคุณภาพเสียง ที่เขารู้สึกในความแตกต่างนั้นได้?

           บางท่านเชื่อว่า มันมีผลแม้กระทั่งยี่ห้อของแบตเตอรี่ที่ใส่ลงไปในรีโมต นั้นมีผลทำให้เสียงดี-เลว แตกต่างกันด้วย?

            จากประสบการณ์ของผมที่เล่นเครื่องเสียงมาหลายสิบปี เคยพบประสบการณ์ด้านนี้หรือไม่ คำตอบคือ ยังไม่พบปัญหาชัดเจน จนสรุปได้ว่า คลื่นจากรีโมตมีปัญหารบกวนระบบเสียงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

            เคยพบรีโมต บางตัว และ(บางตัวเท่านั้น) ออกแบบมาไม่ดี ที่ “คีย์แพด” ปุ่มกดไปสัมผัส แช่ อยู่กับแผงวงจรของมันตลอดเวลา ทั้งที่ไม่มีการกดใช้งาน

            ซึ่งก็พบได้ไม่มากนัก ร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เห็นจะได้ ผมจึงไม่อาจสรุปว่า รีโมต อินฟราเรด มีผลต่อเสียง ถ้านำไปไว้ในห้องฟังเพลง

           ก็มิได้หมายความว่า ประสบการณ์ของบางท่าน ที่เขาพบเจอ จะไม่เป็นความจริง

            ในทางหลักวิทยาศาสตร์ รีโมตคอนโทรลมีระบบการทำงานอยู่ 2 รูปแบบ

            หนึ่ง รีโมต คลื่นอินฟราเรด (Infrared, IR) ที่จะมีคลื่นความถี่ ประมาณ 38 kHz

            สอง คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency, RF) ที่จะใช้ความถี่สูงระดับ 433 MHz ในการคอนโทรลระบบ

             รีโมต อินฟราเรดทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อเสีย ที่มันจะมีมุมแคบในการคอนโทรล คือจะต้องยิงรีโมตให้ตรงกับตัวเครื่อง และมีระยะควบคุมประมาณ 7-10 เมตร

            ส่วนรีโมตคลื่นวิทยุจะมีทิศทางในการสั่งงานรอบด้าน ไม่จำเป็นต้องหันทิศไปที่อุปกรณ์ สามารถส่งสัญญาณทะลุสิ่งกีดขวางได้ ระยะสั่งงานได้ไกลกว่า 15-20 เมตร

            ทั้งสองระบบ ในขณะสั่งงาน ไม่ควรมีผลต่อการได้ยิน เพราะไม่ใช่คลื่นความถี่ระดับออดิโอ

           แต่อินฟราเรด รีโมต ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไปกวนความถี่เสียงดนตรีที่ปลายเสียง เพราะ มันส่งคลื่นที่ 38 kHz ซึ่งยังอยู่ในขอบข่ายปลายเสียงที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขยายแบนด์วิธอยู่

            อย่างไรก็ตาม โอกาสรบกวนการได้ยินเสียงของเราท่าน ก็ไม่ง่ายนัก ตราบใดที่รีโมตไม่ได้มีข้อบกพร่อง แล้วส่งความถี่ของมันออกมาตลอดเวลา

           อาจจะมีบางช่วงได้บ้าง ขณะที่เรากดปุ่มรีโมตให้ทำงาน มันอาจมีผลช่วงสั้นๆ ระหว่างนั้นก็ได้ (หรือไม่มีก็ได้ในช่วงเสี้ยววินาที)

            ดังนั้น จึงไม่อยากให้ท่านกังวล ถึงขนาดเล่นเครื่องเสียงแล้ว ต้องเอารีโมตไปไว้นอกบริเวณฟังเครื่องเสียง หรือนอกห้อง

            ส่วนท่านที่มั่นใจว่า ได้ยิน ฟังออก ก็ขึ้นกับประสบการณ์และความรู้สึกนั้นๆ

           ทำในสิ่งที่ท่านมั่นใจ และเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริง และไม่หลอกตัวเอง

           เล่นเครื่องเสียงในตรรกะของผม คือเชื่อในประสบการณ์ ให้หลักวิทยาศาสตร์และศิลปะ นั้นลงตัวไปด้วยกัน อย่างมีเหตุมีผลเสมอ และที่สำคัญ ผมจะฟังดนตรีจากเครื่องเสียงอย่างมีความสุข ไม่ใช่ฟังเพื่อหาทุกข์ใส่ตัวเกินจำเป็น

           สิ่งที่พบกับตัวเอง และน่ากังวลกว่า รีโมตคอนโทรล กลับเป็นโทรศัพท์มือถือ!!!

            เพราะผมพบว่า มันสามารถส่งสัญญาณรบกวนระบบเสียงและคลื่นความถี่ออดิโอ เมื่อมีเสียงเรียกเข้ามาในจังหวะของสัญญาณของโทรศัพท์ ใครที่ฟังวิทยุ FM จะได้รับผลลัพธ์ชัดเจนในทันที

           แต่ความกังวลต่อระบบส่งคลื่นสมัยใหม่ทั้งหลาย ก็ยังน้อยกว่าระบบไฟที่เต็มไปด้วยขยะทางไฟฟ้า!!!

            เพราะเราต้องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น ป้อนให้เครื่องเสียงของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

            หลักใดๆ ในระบบเครื่องเสียง ก็ไม่พ้นหลักที่เกิดจาก “สิ่งที่เราได้ยิน” ครับ

            ความเชื่อ กับ ความจริง ในบางครั้งก็เป็นคนละสิ่งคนละอย่างกันครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here